Jiří Toman

4. 12. 2013 – 16. 3. 2014, Dům U Jonáše

Jiří Toman ((1924 – 1972) se stal jedním z mála regionálních umělců, který výrazně přesáhl hranice svého kraje. Rodné Pardubice se staly hlavním tématem jeho fotografické tvorby, ale také tísnivě prožívaným omezujícím faktorem jeho všestranného talentu a možností uplatnění.  Tento pravděpodobně nejbližší a nejlepší žák -„učmuč“-  a přítel legendy české fotografie Josefa Sudka vytvořil osobité fotografické dílo, které jej řadí k nejvýznamnějším tvůrcům české fotografie 50. – 60. let. 20 století. Jeho práce charakterizuje smysl pro ozvláštňující výtvarný humor, hru a experiment. Velmi brzy si našel svůj charakteristický výraz a vytvořil dílo, ve kterém se uplatňuje originální civilní poezie blízká dobové literární „poezii všedního dne“, která se však v Tomanově vidění stává poezií nevšedního. Kromě dnes již známých panoramatických záběrů a akčních „Her a přání“ (tedy novoročenek např. s letopočtem psaným sněhem na náplavce splavu u Labe nebo prskavkou v potemnělé ulici v Pardubicích před Grandem) mají skvělou atmosféru i další dosud nepublikované snímky. Také v nich je nebanální sdělnost spojena s dobrým nápadem a originálním viděním.  Rozsáhlá výstava zaplňující téměř celý Dům U Jonáše nabízí také pohled do dalších autorových aktivit – koláží, fotomontáží, ilustrací, kreseb, tvorby drobných objektů apod.            vbo

Pozvánka na výstavu Jiřího Tomana ZDE

Recenze výstavy Jiřího Tomana v Hospodářských novinách ZDE

Pozvánka na promítání Tomanových filmů

Recenze výstavy Jiřího Tomana v Ateliéru č.5/15 ZDE

úterý /14. 1./ 17:00 hodin – Dům U Jonáše
komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Tomana, výstavou vás provede Vít Bouček

úterý /18. 2./ 17:00 hodin – Dům U Jonáše
komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Tomana, výstavou vás provede Vít Bouček

úterý/11. 3./ 17:00 hodin – Dům U Jonáše
komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Tomana, výstavou vás provede Vít Bouček