VOJMÍR VOKOLEK – MIZEJÍCÍ POSELSTVÍ

27. 3. – 4. 6. 2017, Dům U Jonáše

Z volného cyklu Výrazné osobnosti Pardubicka

Výstava připomene a s odstupem patnácti let po úmrtí komplexně reflektuje nadčasovost a mnohotvárnost tvorby jedné z nejvýraznějších poválečných regionálních osobností Pardubicka, malíře, sochaře, grafika, ilustrátora a básníka Vojmíra Vokolka (1910 – 2001) (…)

ARCHITEKTURA PARDUBIC A OKOLÍ – PRIOR PARDUBICE

27. 3. – 4. 6. 2017, Dům U Jonáše

Další z cyklu architektonických výstav přiblíží okolnosti vzniku nepřehlédnutelné stavby obchodního domu Prior v Pardubicích. Původní záměr vybudovat obchodní dům se zrodil už v polovině šedesátých let. (…)

LUDĚK VOJTĚCHOVSKÝ – ČERNOBÍLÉ SVĚTY

5. 4. – 18. 6. 2017, zámek 3

Luděk Vojtěchovský začal fotit po Vánocích roku 1973, kdy dostal první fotoaparát. První fotografie dokumentovaly Pardubice a místní obyvatele (…)

JEDNO MÍSTO PRÁZDNÉ – ČESKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

dlouhodobá expozice, Dům U Jonáše

Východočeská galerie v Pardubicích vybrala ze svých bohatých sbírek významná díla z druhé poloviny 20. století. Chce tímto výběrem připomenout základní tematické okruhy tohoto období(…)

SVÍTÁNÍ V SADU – KRAJINOMALBA ZE SBÍREK VČG V PARDUBICÍCH

dlouhodobá expozice, Zámek 3

Obrazy, v nichž umělci zachycují krajinu a přírodu, se těší velkému zájmu odborníků, sběratelů i laické veřejnosti. Rozhodli jsme se vybrat z našich sbírek kolekci, která představí různé osobnosti, které ovlivnily její vývoj. Zastoupena bude tvorba: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, (…)