VERONIKA ŠREK BROMOVÁ – JEDNOTA / UNITY

21. 6. – 4. 9. 2016

Práce Veroniky Šrek Bromové patří už od devadesátých let k tomu nejzajímavějšímu, co lze na domácí umělecké scéně spatřit (…)

ARCHITEKTURA PARDUBIC – PARDUBICKÁ SOKOLOVNA

21. 6. – 4. 9. 2016, Dům U Jonáše

Zrod sokolského hnutí je neodmyslitelně spjat se jmény Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner (…)

JEDNO MÍSTO PRÁZDNÉ – ČESKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

dlouhodobá expozice, Dům U Jonáše

Východočeská galerie v Pardubicích vybrala ze svých bohatých sbírek významná díla z druhé poloviny 20. století. Chce tímto výběrem připomenout základní tematické okruhy tohoto období(…)

SVÍTÁNÍ V SADU – KRAJINOMALBA ZE SBÍREK VČG V PARDUBICÍCH

dlouhodobá expozice, Zámek č.p 3
Prostory galerie na Zámku 3 jsou z důvodu rekonstrukce oken
a přípravy nové výstavy do 10. 8. 2016 uzavřeny.

Obrazy, v nichž umělci zachycují krajinu a přírodu, se těší velkému zájmu odborníků, sběratelů i laické veřejnosti. Rozhodli jsme se vybrat z našich sbírek kolekci, která představí různé osobnosti, které ovlivnily její vývoj. Zastoupena bude tvorba: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, (…)