REVOLUCIONÁŘŮV MOTÝL – POHLEDY NA GRAFIKU ŠEDESÁTÝCH LET

14. 12. 2016 – 26. 3. 2017, Zámek č. p. 3

V roce 1959 se o grafice psalo jako o médiu, které je „dnešnímu životu a jeho strhujícímu tempu nejblíže,“ její spontánnost měla nejlépe vyhovovat „nervní senzibilitě moderního člověka“ (…)

MARTIN VELÍŠEK – RÁNOC

30. listopadu 2016 – 12. března 2017, Dům U Jonáše

Výstava Ránoc představí retrospektivní výběr z díla sklářského výtvarníka, malíře a ilustrátora Martina Velíška. Jeho jméno je známé už od počátku 90. let (…)

ARCHITEKTURA PARDUBIC – POTRAVINÁŘSKÁ ŠKOLA

30. listopadu 2016 – 12. března 2017, Dům U Jonáše

Cyklus výstav mapujících významné architektonické památky Pardubic představí v letošním roce již čtvrtou stavbu. Střední průmyslová škola potravinářství a služeb postavená v letech 1927–1930 (…)

JEDNO MÍSTO PRÁZDNÉ – ČESKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

dlouhodobá expozice, Dům U Jonáše

Východočeská galerie v Pardubicích vybrala ze svých bohatých sbírek významná díla z druhé poloviny 20. století. Chce tímto výběrem připomenout základní tematické okruhy tohoto období(…)

SVÍTÁNÍ V SADU – KRAJINOMALBA ZE SBÍREK VČG V PARDUBICÍCH

dlouhodobá expozice, Zámek 3

Obrazy, v nichž umělci zachycují krajinu a přírodu, se těší velkému zájmu odborníků, sběratelů i laické veřejnosti. Rozhodli jsme se vybrat z našich sbírek kolekci, která představí různé osobnosti, které ovlivnily její vývoj. Zastoupena bude tvorba: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, (…)